Szakképző iskola

A szakképző iskola 3 éves. Az első évben az ágazat (pl. a vendéglátás) alapvető ismereteit tanulhatod meg. A képzés második részében a konkrét szakmákat tanítják (pl. cukrász). A végzés után itt is nyitott a lehetőség az érettségi vagy akár a technikusi képzettség megszerzésére.

 

A szakképző iskolát akkor érdemes választanod, ha

 

• a tanulmányaid első félévétől szakképzési ösztöndíjat szeretnél kapni minden hónapban,

• a vállalatoknál töltött duális képzési időben, ha jól tanulsz, akkor a tanulói munkaszerződés alapján akár a jelenleginél magasabb fizetési hozzájárulást szeretnél megkapni ,

• egy szakmai bizonyítvány birtokában egyre magasabb fizetésajánlatokkal 17 éves korodban dolgozni szeretnél,

• a szakterülethez szükséges tantárgyakban (pl. kereskedelem ágazatban a matematika)

legalább közepes tanulmányi eredményed van.

 

Mivel a szakképző iskolában és a technikumban is ágazati alapképzés történik a képzés első szakaszában, a 9. évfolyam végén van átjárhatóság a két iskolatípus között különbözeti vizsga nélkül. Az ágazati alapképzés ágazati alapvizsgával zárul. Az ágazati alapvizsga alkalmas egyszerű munkakörök betöltésére.

 

A szakmai képzés lehetőséget biztosít az érettségizett, gimnáziumot végzettek, valamint az egyetemi tanulmányaikat megszakító fiatalok részére. Erre szolgál a technikum 2 éves képzése.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Speciális funkciók

 

A szakmai képzés alaprendszere speciális funkciókkal egészül ki. Ezek a funkciók elsősorban

a kompetenciahiányok csökkentését és végzettség nélküli iskolaelhagyás mérséklését célozzák.

 

Orientációs év:

 

Vannak, akik az általános iskola elvégzésekor még nem tudják, hogy milyen irányban tanuljanak tovább. Mások az általános iskolát olyan kompetenciahiánnyal fejezik be, ami akadálya lehet a szakmatanulásnak (pl. nem megfelelő szövegértés). Az orientációs év plusz egy évet jelent a szakmai képzés megkezdése előtt. Feladata nem az általános iskolai tananyagok ismétlése, hanem kompetenciák felmérésére alapozott fejlesztés. Az orientációs évre a technikum és szakképző iskola előtt is lehet jelentkezni.

 

Műhelyiskola:

 

A műhelyiskolában azok a fiatalok tudnak részszakképesítést szerezni, akik valamilyen ok miatt végzettség nélkül lépnének ki a szakképzésből. A műhelyiskolában a szakma tanulása a gyakorlati képzés helyszínén történik. A műhelyiskolában a tanulónak a végzettség megszerzése nem tanévhez kötött, de legalább fél évig tart. Nincsenek közismereti tantárgyak. Minden ismeret a részszakképesítéshez kötődik, amelyet a tanuló a mesterétől sajátít el.

szakképző iskola